13-05-04

HEESTERT - 9 MEI 2004

De tweede zondag van mei staat traditioneel in het teken van moederkesdag , Wel voor de wandelende moeders hadden de Waterhoekstappers uit Heestert alvast een passende wandeling klaarliggen !

 

De naam waterhoek langsheen de Scheldemeersen verwierf vooral bekendheid door het werk van Stijn Streuvels. Hier woonden Mira en haar dochter Prutske uit zijn werk “ De Teleurgang van de Waterhoek ‘. Doch  het is vooral een streek alwaar de organisatoren kunnen terugvallen op mooie , lichthevelende landschappen en een overvloed aan voet- en kerkwegels.

 

En reeds onmiddellijk na de start bloeide de wandeling open alover een kerkwegel die ons op de  Trimaarzate van de oude spoorlijn Kortrijk-Avelgem zou brengen. Deze werd vooral in de 19de en de 20ste eeuw voor het vervoer van de Vlaamse seizoenarbeiders naar de steenkoolmijnen in Henegouwen en Noord-Frankrijk gebruikt.  Tegenwoordig vormt het een aantrekkelijk aanhef van de wandelhappening die ons in de richting van Avelgem zou brengen voor een eerste rust.

 

Na de controle klommen we op naar de vroegere stationsbuurt van Avelgem , alwaar terug een oud stukje spoorlijn in de richting van Escanaffles onder de voeten werd geschoven. Het bracht ons naar een uniek stukje lintbos dat onderdak bied aan tal van vogels en dieren, waaronder de nachtegaal en twee koekoeks die maar van  geen ophouden wisten.  Even verder werd ons pad wat avontuurlijker dank zij wat grillige formaties en toen we ons oprichten kregen we een schitterend panorama op de ruig beboste Kluisberg te zien.

  Hierna monden wij uit langs de Scheldeoevers , waarna we resoluut werden gestuurd naar de onuitputtelijk schitterende restanten van de Westvlaamse Scheldemeersen.

 

De Westvlaamse Scheldemeersen

 

Deze restanten van vochtige meersen zijn rijk aan zeldzame en waardevolle planten. De meeste van deze gronden zijn in landbouwgebruik; sommige nog als natte weide, ander als akker. Opvallende elementen in het projectgebied zijn de oude Scheldemeanders. Het zijn oude bochten van de Schelde die bij het rechttrekken afgesneden zijn. Deze meanders werden in het verleden begeleid door moerassige rietlanden, waar nu echter niet veel meer van rest.

Visie

Prioritair voor de West-Vlaamse Scheldemeersen wordt het herstel van het meersenkarakter beoogd. Door het eeuwenlang toepassen van steeds hetzelfde hooilandbeheer en extensief graasbeheer, ontstonden halfnatuurlijke plantengemeenschappen van soortenrijke hooi- of graslanden. Deze vegetaties vormen dan ook de doelgemeenschappen voor de meersen in het projectgebied. Van prioritair belang bij de realisatie van deze doelgemeenschappen is de verbetering van de abiotische condities, in het bijzonder de hydrologische. Een verhoging van de grondwaterstand en een vermindering van de kwelafvoer behoren dan ook tot de centrale doelstellingen van het project. Daarnaast is ook de ecologische inrichting van de oude Scheldemeanders een belangrijke doelstelling. De actuele waarde van deze meanders is afhankelijk van de recreatiedruk en de ontwikkeling van oevervegetatie. De biologische waarde van de meanders kan nog sterk worden verhoogd. Ontwikkeling van onderwatergemeenschappen en verlandingsvegetaties worden hierbij beoogd

                           

Op het einde van de meander moesten we ons even slank maken om door een draaipoortje te geraken die ons naar de andere oever moest brengen van een plaatselijke visvereniging. Via schitterende ,  rustige en verkeersarme wegjes boorden we ons nu een weg door het fraaie landschap , op zoek naar Avelgem voor een tweede rust in de Gilde.

 

Nog maar net terug enkele stappen gezet , werden we nog getrakteerd op een gratis kriekbiertje , waarna ons nog slechts een drietal kilometers scheidden van de kerk van Heestert. Een rustig afsluitertje trouwens van een al bij al flinke portie natuurwandelen .  Een alweer een zondagse opsteker !!!.


21:58 Gepost door stefba | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.