21-05-04

100KM VAN IEPER - 21 MEI 2004

De driedaagse 100 km van Ieper groeide de laatste 30 jaar uit tot een essentieel deel van het verlengde Hemelvaartweekend en genoot destijds heel wat waardering binnen de wandelwereld.  Enkele jaren terug wist een organisatiecomité de 100 km van Ieper terug nieuw leven in te blazen , met succes trouwens. Dit bracht er ons toe de eerste wandeldag van de Driedaagse naar de Ieperse lakenstad af te zakken voor een wandeltocht die in het teken stond van ‘ BOS EN GROEN ‘.

 

         En al bij onze eerste stapjes werd duidelijk gekozen voor een groenrijk traject , heel even maar volgden we de brede Majoorgracht ( de oude vestingmuur van Ieper ten tijde van Vauban ) toen we algauw een ongekend stukje niet te versmaden natuur instapten. Het bleek het recent ‘ Hoornwerkpark ‘ te zijn , een 6 ha grote site , waarbij de wandelpaden ons brachten langs stukjes moerassen , graasweiden, een geboortebos en diverse hoogstammige boomgaarden.  De bedoeling van het park is eigenlijk een uitschieter te worden van de Ieperse toeristische vestigingsroute , waarbij plannen om de kazematten , de sluizenkamer en het Poortwachtershuis toegankelijk te maken niet meer veraf zijn.

 

         We volgden nu een tijdlang de richting van de Kruiskalsijde , alwaar we de Ieperse stad verlieten via het Menin Road South Military Cemetery , één der vele oorlogskerkhoven.   

Alvast een mooie opener , waarna we via vrij rustige wandelwegen de wijde uitgestrekte natuur van akkers en weilanden introkken.  Waarna een statige dreef van Canadese esdoorn (ahorn , het symbool van de Canadeese nationale boom)  ons zou brengen naar een gebied alwaar meer dan 80 jaar geleden verwoede gevechten plaatsgrepen.  De laan , ook wel Maple Avenue genoemd , mondde uit op het vreedzame Sanctuary Wood Cemetery en Hill 62. Tegenwoordig een oorlogs- en openluchtmuseum , is dit museum wellicht het oudste en ook grootste privé-oorlogsmuseum van de 1ste Wereldoorlog ter wereld. Ze omvat diverse unieke stukken , waaronder uniformen , unieke revolvers , mortieren , afbeeldingen, kaarten doch ook diverse kijkkasten met elk 28 oorlogstaferelen.  Uniek is tevens de 200 meter tranchées (loopgraven) die er nog in intacte omstandigheden te bezoeken zijn.

 

Aan het oorlogsmonument , staat tevens een merkwaardig Keltisch donker granieten kruis ter ere van de gesneuvelde Luitenant K. Rae. , waarbij een zwaard en twee rozen in elkaar verstrengeld zijn.

 

Na een bezoekje en tevens rust aan het museum bracht een langzaam stijgende veldwegel ons nu in de richting van de Gasthuisbossen , die we voorlopig links lieten liggen. Want een veldweg langs het Godschalkdomein boorde zich links af verder het landschap in naar de Zandberg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was dit gebied een knooppunt van wegjes en paadjes , die de bijnaam kreeg van ‘ Clapham Junction ‘ , wegens de gelijkenis aan het gelijknamige spoorwegklaverblad in London. Twee obelisken vormen er een eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten van ‘ the 18th Division ‘ en ‘ the 1ste Gloucesters ‘.

 

Vrij snel ging het nu naar de Den Doel, alwaar we via een groen bladerdek de 15 ha grote Nonnenbossen instapten met aansluitend de Polygonebossen .

 

Het wandelpad met langs weerszijden een muur leidde ons van Polygon Wood Cemetery, langsheen het Cross of Sacrifice, naar Buttes New British Cemetery. Deze begraafplaats werd na de oorlog aangelegd door de bijzetting van een groot aantal stoffelijke overschotten van de slagvelden rond Zonnebeke. De meeste stierven in 1917, enkelen in 1914, 1916 of 1918.

Er werden 2103 doden begraven of herdacht. Hieronder zijn er 1675 niet-geïdentificeerden. Er kwamen 'special memorials' voor 23 Nieuw-Zeelandse militairen en 12 van het Verenigd Koninkrijk "Known/Believed to be buried in this cemetery".


Op de begraafplaats staat ook een vermistenmonument voor Nieuw-Zeelandse militairen die in deze omgeving sneuvelden van september 1917 tot mei 1918, het vormt een soort Griekse zuilentempel.

 

Eerlijkheidshalve moeten we toegeven wel wat afgeweken te zijn van het oorspronkelijke traject van deze organisatie daar we de streek redelijk goed kennen en er een terrasje tussendoor te hebben genomen , waarbij we het traject richting Zonnebeke aan ons lieten voorbij gaan.

 

We pikten terug in nabij het heuvellend landschap van Passendaeleveld en de Everzwijnhoek , alwaar een slingerend asfaltwegje ons een betoverend uitzicht schonk op de donkere ruggen van de Leievallei met de dorpjes Zandvoorde , Ten Brielen en uiteraard mijn geboortestad Wervik enerzijds en de bosrijke streek van de Gasthuisbossen aan de andere kant.

 

  Op een rustige manier trokken we ook naar de contouren van deze in de volksmond genaamde OCMW-bossen voor een verademende boswandeling, waarbij we voornamelijk het Groenenburgbos met zijn 85 ha doorkruisten.  De meest opvallende plant die er voorkomt is de adelaarsvaren , die zich opperbest voelt op de schaduwrijke en zurige naaldbosbodem.

 

Het bos bied tevens een geschikte observatie voor vogels alszijnde de grote bonte specht , de wielewaal , de torenvalk en af en toe een sperwer.  Sedert enkele jaren is de vos er een geregeld opgemerkte gast.

 

Hierna ging het in de richting van Zillebeke , waarbij enkele schitterende geïmproviseerde wandelpaden door weiden en akkers ons langs de kleurrijke pracht van de bloesems van honderden appelbomen brachten en ons zo tenslotte aan de rand van Zillebekevijver afzetten.

 

 

Waarna we nog wat flaneerden langs de Verdronken Weiden en zo terug het Jeugdstadion binnenliepen.  De organisatoren hadden er tevens voor gezorgd dat we mits vertoon van de controlekaart een reductie kregen voor een bezoek aan het indrukwekkend  ‘ In Flanders Fields museum .  (www.inflandersfields.be).  Het werd ongetwijfeld het topje slagroom van alweer schitterende wandeldag.

 


 
      sANCTUARY wood cemetery                               gedenksteen Luitenant Rae
                 
                  
 
Menin Road South Britisch Cemetery                               Buttes New Britisch Cemetery
 
 Dank aan www.westhoek.be voor de foto's
 

17:56 Gepost door stefba | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.