27-04-05

HARELBEKE - 23 APRIL 2005

6° Gavertocht
Brigandtrotters Ingelmunster
23 april 2005
 

Eens in het jaar richten de Brigandtrotters Ingelmunster hun wandelpijlen buiten haar eigen stadsgrenzen.  Ze lieten hun keuze vallen op de Forestiersstede Harelbeke zo’n zes jaar terug, meteen een ideale gelegenheid voor een verkwikkende wandeling rond het provinciaal domein De Gavers dachten we.

 

Bij onze aankomst rond de klok van negen , heerste er voorlopig nog een rustige sfeer  in het plaatselijke VTI , waar we na de nodige inschrijvingsformaliteiten  kozen voor de langste afstand, zijnde 20 km.  Langzaam trok de tocht zich op gang via een ommetje achterdoor  enkele slaperige woonwijken , in feite niet meteen ons ding. Doch de  enkele bescheiden passages langs het hoenderpark van  het rust & verzorgingstehuis De Ceder en een verrassend minuscuul stukje  bos waren best te pruimen en zorgden meteen voor een gesmaakt alternatief en een groen intermezzo.

 

Nadat we helemaal de wijk rond hadden gekuierd , mochten we ons klaar maken voor een eerste stukje Provinciaal Domein. Een bekoorlijk groen bospad , ademde een verkwikkende rust uit en bracht ons langs de bosrand van de Gavers door.  Even verder bezijden de immense vijvers, konden we ons zicht heel eventjes richten op een paar dobberende bootjes , die met hun wit zeil een felle witte vlek op het wateroppervlak weerspiegelden en de Koutermolen.

 

De grote verhoopte trek rond het domein liet echter voorlopig op zich wachten , gezien we nu de richting kozen van Stasegem en een eerste rust in feestzaal De Gilde.  Stasegem  vind men reeds in 1641 terug als lokaliteit op de fantastische kaart ‘ Flandria Illustrate van Sanderus ‘. Het kende doorheen de eeuwen  een vooral agrarische structuur , tot in de periode van 1860 het kanaal Kortrijk-Bosuit en de aanleg van de spoorlijn Denderleeuw-Kortrijk de poort openden om van Stasegem een industriegebied te maken.

 

Dit profileert zich nog steeds heel duidelijk in de streek , de textielnijverheid en vooral het uitgestrekte industriecomplex van Bekaert en anderen regeren er weelderig. Gelukkig bleef ons wandeltraject grotendeels veraf van deze geïndustrialiseerde wereld. Rustig zochten we onze wandelweg op langsheen het jaagpad van een stukje kanaal Kortrijk-Bossuit. Alwaar we even verder ons hartje konden ophalen aan  een prachtig stukje bos ( eigendom van Natuurpunt ) en zo voor een tweede maal veel te vlug belandden in feestzaal De Gilde.

 

Nu waren we niet meer veraf van het koninginnestuk van deze wandeling dachten we : het provinciaal domein ‘ De Gavers ‘ .  Maar niks was minderwaar toen de parcoursmeester koos voor een landelijke lus langs de Gavermeersen in de richting van Deerlijk. Hier aan de rand van deze meersen werden de laatste vijfentwintig jaar heel wat belangrijke Gallo-Romeinse vondsten aan het licht gebracht. Restanten van houten en stenen gebouwen , eikenhouten waterputten en afvalkuilen , alsook een hele reeks aardewerk , glas , brons en muntstukken werden er opgegraven. Meteen een bewijs dat Stasegem en omgeving tijdens de tweede en derde eeuw van onze tijdrekening een belangrijke Gallo-Romeinse nederzetting vormde.

 

Het bleef aardig wandelen , waarbij hier en daar een opmerkelijke statige vierkanthoeve het landschap sierde en we steevast in de verte een kijkje hadden op het provinciaal domein, die maar op zich liet wachten. En ook na een laatste rust in een plaatselijke basisschooltje , trokken we wat verweesd en ontgoocheld verder de Harelbeekse binnenstad in. En toen de verlichtingpalen van het Forestiers voetbalveld recht voor ons terug opdoemden , zou het geen waar zijn hé ….

 

Maar oef , er wachtte ons nog een voortreffelijke trek door dit prachtig domein.  Aangelegd in 1968 naar aanleiding van de E17 , ontstond hier een prachtig 80 ha groot recreatiedomein, waarbij stille watergebonden recreatie zoals zeilen , surfen en hengelen er een voorname plaats inneemt. Rond de vijver werd een grootschalig bebossingproject uitgevoerd  , waarbij oude populierenbossen , jonge bosmassieven , open ruimtes en ligweide een ruime mogelijkheid bieden voor wandelaar en jogger. 

 

In ieder geval we werden dan ook ruim verwend voor onze komst , met een heerlijke trek door de Gavers , en vormde het meteen een gesmaakte apotheose van deze wandelzaterdag.

 

Foto's online : http://www.wistiti.fr/AlbumsPerso/Invites/VisuInvites.asp...


22:36 Gepost door stefba | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.