26-03-06

EEN PICON : VOOR UP & ACHTER DE SCHREVE ... DE PANNE

Picontocht

Duintrappers Westende

12 maart 2006

 

Een prachtig winters zonnetje bracht ons vandaag naar de uithoek van de Westhoek , meerbepaald naar De Panne. In het zog van wijlen Koning Leopold I , die alhier als eerste koning der Belgen in 1831 voet aan wal zette , bood de Picontocht van de Duintrappers Westende ons een voortreffelijke dagje kust wandelen aan.

Startend vanuit het Instituut Immaculata , trokken we kriskras door het vroege , noch schaars bevolkte dorpscentrum. Uiteindelijk belandden we alras op de zeedijk , met links van ons een muur van mastodonten appartementsgebouwen die als paddestoelen uit de grond schieten. Gelukkig geven die ons wat beschutting voor de frisse ochtendwind , maar anderzijds wordt ook de zon voorlopig nog voor ons verstoken .

Recht voor ons ontwaren we het zo goed als lege , brede strand waarachter de zee zich ver teruggetrokken had. Enkele krijsende meeuwen zoeken vruchteloos naar eten , drie amazones galopperen ons voorbij … onze voetsporen kleven in het natte zand , schelpjes kraken onder ons wandelgeweld … en verder niks dan rust , een straalblauwe lucht en een hemels gevoel …


 

Het wordt een stevige strandwandeling die ons nu brengt in de richting van Bray-Dunes , tot we ter hoogte van “ Les Dunes Perroquet “ terug onder de behuizing van tal van blitse stacaravans en riante vakantiehuisjes belandden. Op en neergaand dweilen we de ruime ‘ Elysée ‘ af tot we voor een eerste keer pal op de Frans-Belgische grens halt worden toegeroepen in een lokaal café. Voor een heuse franse Picon is het echter nog te vroeg , zodat we na een geurige zwarte koffie , kort erna met onze neus gedropt worden in het natuurreservaat ‘ De Westhoek ‘, voor een schitterende kennismaking. Het natuurreservaat maakt dan ook deel uit van het grootste aaneengesloten duinengebied van de Vlaamse kust (alsof we een ander hebben …) . Samen met de aangrenzende Krakeelduinen , het waterwinningsgebied Calmeynbos , de Oosthoekduinen en de Franse duinen ‘ Le Perroquet ‘ vormen ze een uniek natuurgebied. Nagenoeg treffen we er alle duinvormen , van primaire strandduintjes tot stuifduin complexen en weidse uitgeloogde binnenduinen. Af en toe was het moeizaam ploeteren door het mulle zand van het Helmpad . Een klimmetje moest ons nu en dan eventjes hoger hezen , zodat we een uniek zicht krijgen op de brede duinruggen en uitgestrekte pannen die ons steeds maar dieper en dieper in het reservaat meesleepten. Wat later volgden we de botanische Ligusterweg die ons krinkelend doorheen duinbosjes en doornstruiken bracht. Nu eens duin op , duin af konden we er diverse beschermde plantjes waarnemen maar warempel ook onze broers en zusters. . Tussen ons en de zee lag nu een lage duinengordel die slechts af en toe een blik toeliet op de watermassa van onze Noordzee en het duinengebied van de Westhoek.

Hierna mochten we nog even kennis maken met een meer bebost gedeelte van het reservaat , alwaar smalle paadjes en kaarsrechte getrokken betonpaden van de Krakeelduinen ons nu door het groen leidden in de richting van het Calmeynbos. Het Calmeynbos werd aangeplant in 1903 op initiatief van landbouwingenieur Maurice Calmeyn. Hij was geïnteresseerd in de groeimogelijkheden van bomen in kalkrijke duinen en liet daarom een gevarieerd loofbos van 85 ha aanleggen. Vandaag de dag groeien in het bos maar dan 25 soorten bomen en 40 soorten heesters. Het bos is dan ook rijk aan mossen , korstmossen en zwammen en biedt broedmogelijkheden aan de wielewaal en diverse spechtsoorten.

En hier kregen we dan nog wat stevige wandelkost voorgeschoteld. De paden langs soms grillig gevormde bomen waren best prettig te noemen. Nu eens vlak en stevig , dan weer gezellig op- en neergaand over de zanderige duintopjes baanden we ons een weg naar het gloednieuwe Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal. Na deze facultatieve leerrijke rust , treffen we vijfhonderd meters verder dan de eigenlijke rustpost in Club J voor een eerste maal.

We zouden hier maar liefst drie keer komen kamperen , de enigste smet trouwens op de ganse organisatie van deze Picontocht. Soit , onze eerste lus zou ons aanvankelijk brengen langs riante villa’s in het hartje van De Panne , waarna we werden getrakteerd op een stevige dijk- & strandwandeling die ons nu in de richting van Sint Idesbald uitwees. Net tussen de behuizing van De Panne en Sint Idesbald doken we alras terug een idyllische strookje groen in van de Houtsaegerduinen en het Kerkepannebos., die ons na zes kilometers terug moest brengen voor een tweede maal naar Club J. Het stukje unieke duinengordel die we doorliepen, is echter momenteel zo fragiel en sterk verdroogd , dat ingrijpen tot het bewaren van zich hoog opdringt. Ondertussen probeert men door begrazing via ezels en het herstellen van oude poelen het biotoop te herstellen.

En nog was de kous duinwandelen niet af , want nu wachtte immers de Oosthoekduinen op zich. Het gebied bestaat dan ook uit een rijk met struikgewas (struweel) begroeide duinpanne omgeven door hogere en minder begroeide duinruggen. De afstand tot de zee en de beslotenheid van het landschap hebben de windverstuivingen hier al lang tot stilstand gebracht, waardoor de duinen evolueerden naar mosduinen.. Ter hoogte van een oriëntatietafel krijgen we dan ook een schitterend panorama op de lager gelegen polders van Bachten de Kupe en de boetestad Veurne.

Na dit heerlijk duin intermezzo zochten we dan voor een laatste keer onze centrale rustpost op , waarbij gedragen door de zon we nu resoluut vaarwel zegden aan het natuurgeweld van duinen , natuurreservaat en mulle zand. Er stond ons nog een lus van vier kilometers te trotseren , dewelke ons op een rustige manier langs ‘ la bourgeoisie Française ‘ en diverse hautaine stulpjes stuurde. Een laatste strookje zeedijk , kwestie van toch eventjes te passeren voorbij het standbeeld van Koning Leopold I , betekende meteen de afsluit van een fantastische wandeldag aan zee. Of toch bijna , want we mogen het gratis proevertje Picon ook niet vergeten !!!

10:58 Gepost door stefba | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.