18-04-06

FEODALE KASTEELDAMES & HEREN IN HET HOUTLAND

 

31° Houtlandtocht

Godelievestappers Ruddervoorde

17 april 2006

 

Bij het ontwaken droeg Paasmaandag, eindelijk de belofte in zich van een eerste zonnige lentedag , waarop zovelen zaten te wachten. Vlug dan maar onze bedstede uit en na een stevig ontbijt, gaat het richting Oostkamp. De Godelievestappers uit Ruddervoorde hielden er immers reeds voor de eenendertigste maal hun Houtlandtocht , waarbij we in het verleden steevast mochten genieten van een gesmaakte wandeling langs talrijke feodale kasteeldomeinen.

De ruime startlocatie sporthal ‘ De Valkaart ‘ bied dan ook een ideale uitvalsbasis voor enkele heerlijke uurtjes wandelplezier. De prachtige kasteeldreef van Gruuthuse , zorgde dan ook meteen voor een schitterende ouverture van deze Houtlandtocht. We werden immers meteen in het nog tere en ontluikend groen gedeponeerd , waarbij de heerlijke zonnestraaltjes , voor een extra glans zorgden op de toegangspoort van het gelijknamig kasteeldomein.

Vanhieruit mochten we wat flaneren door de straatjes van het kerkdorpje Moerbrugge , gelegen aan het kanaal Gent-Brugge is het ondertussen een drukke toegangsweg geworden voor ruime scheepvaarten. Iets verder ter hoogte van de vaartbrug , herinnert een massa schroot die moet doorgaan als kunstwerk , ons aan de hevige strijd die de Canadeze legers leverden voor het bevrijden en herveroveren van Moerbrugge.Toen het kanaal Gent-Brugge werd verbreed , in de periode 1987-1990 ontstond een klein stukje natuurgebied. De Warandeputten , genaamd naar het nabijgelegen Warandebos vormde dan ook ons volgend stapdoel. Heerlijk wiebelende paden brachten ons voorbij de mooiste plekjes van dit natuurgebied. Vanuit twee kijkhutten konden we ongemerkt , talrijke watervogels bespieden die zich in het uitgestrekte moerasgedeelte ophouden. We vermaakten ons dan ook aan een speels koppeltje meerkoeten , die er hun piepjonge kroost in het oog hielden , of de imposante merkwaardige fuut die vanuit haar broednest straks de jongens op haar rug zal bewaken van alle ongeil. In de vele houtkanten , lieten de zangvogels in alle toonaarden horen , dat ze er zich bijzonder goed thuis voelen en de lente nu werkelijk terug in het land is. Langs een knuppelpad door een zeldzaam moerasbiotoop , gaven de kikkers een concert van gewelste en konden we ons vergapen aan heelwat kriebel- & waterbeestjes.

Het jaagpad langs het kanaal Gent-Brugge zorgde hierna voor een verlengde van deze met groene vingers aangedikte wandeltocht. Statige populieren glinsterden hun silhouet af in het ruige wateroppervlak , terwijl het zonnetje zo uitermate haar best deed dat we ons zelfs een poosje konden wagen aan het stappen in t-shirt. Reeds geruime tijd stapten we nu langsheen de Leiemeersen , een overblijfsel van een uiterst waardevol laagveenmoeras. De naam van het domein , eigendom van Natuurpunt , wijst nog naar een middeleeuws riviertje de Zuidleie , waar naderhand de bedding van het kanaal is uitgegraven. Ooit waren de Leiemeersen een paradijselijk oord : 15 ha laagveen en nat, bloemrijk hooiland vol wilde orchideeën, grote ratelaar, veenpluis en meer van dat fraais.. In 1982 kon Natuurpunt vzw uiteindelijk 3 ha van het resterend gebied in beheer krijgen.

Door het stimuleren van natuurontwikkeling wordt gepoogd om het gebied terug in zijn oude glorie te herstellen. Met de steun van het Vlaams Gewest, (Administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Bovenschelde) werd vanaf 1992 een begin gemaakt om de baggerspecie (afkomstig van het kanaal) weer af te graven, zodat de oude veenlaag weer bloot kwam te liggen. En daar hebben massa's planten en dieren heel snel van geprofiteerd. In totaal werden op de herstelde percelen reeds meer dan 130 plantensoorten vastgesteld. Het aantal libellensoorten is opgeklommen tot 22 soorten en het herstel van het oorspronkelijke landschap heeft ook de aantrekking vergroot op vogels zoals Slobeend, IJsvogel, Watersnip, Zomertaling en andere moerasvogels. Het wemelt er ook van de Groene kikkers.

Al dit natuurgeweld bracht ons tenslotte in een wijde lus terug op het grondgebied van Moerbrugge , alwaar we in zaal Oud Stuyvenburg een eerste maal mochten stempelen. Langs de dorpsrand door en een erg groen landschap van malse weiden en vruchtbare gronden , alwaar sporadisch een romantisch witgekalkt typische Houtlandhoeve de kop kwam opsteken , vervolgden we hierna onze wandelweg. In de verte bemerkten we reeds de contouren van een statig beuk- en eikenbos , die ons moest brengen voorbij het kasteeldomein van De Cellen. Heerlijke dreven en prachtige strookjes groen van rododendron , doorspekt met flaterende tapijten vol bosanemoontjes , lieten ons in een wijde boog kennis maken met dit unieke stukje patrimonium.

En nadat we de brug over de drukke E40 voorbij waren , mochten we ons nog maar eens opmaken voor een stukje privé met het domein van Erkegem, en zijn prachtig in neo Spaans-Vlaams renaissancestijl kasteel.Vanhieruit gingen we op zoek via enkele groene tussenstrookjes van de woonwijk Nieuwenhove naar onze tweede rust . Het laatste stukje opende alweer spectucalair met de imposante kasteeldreef van het domein Nieuwvliet , maar hierna was onze avontuurlijke zwerftocht door het Houtand nog slechts een lauw afkooksel van het voorgaande. Slingerend door de bebouwing van Oostkamp , moesten we ons nu tevreden stellen met huisjes en tuintjes kijken. Kon de passage langs het vernieuwde centrum met het silhouet van de kleine Sint-Pieterskerkje ons amper bekoren tot gelukkig een heerlijk natuurpad van het stadsdomein ‘ De Valkaart ‘ ons terug pal afzette nabij de sporthal en alsnog zorgde voor een geslaagde apotheose.

20:58 Gepost door stefba | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.